Transatlanttisen sopimuksen tuhoisat vaikutukset (TTIP)

Transatlanttisen sopimuksen tuhoisat vaikutukset (TTIP)

Amalgaamin lyhenne näyttää kuvaavan samaa. Ja se ei ole ilman syytä. Opasiteettia, jolle tätä uutta kohdellaan Vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä, Indusoi mediatoimijoiden yksimielisyyden puutetta. Silti lehdistössä englannin kielen lyhenne on hyväksytty yleisesti, TTIP: n (transatlanttisen kaupan ja sijoituskumppanuuden) ylikansallisten instituutioiden asettamat [1] [1] [1]. 

Kirjeiden kirjaimet eivät kuitenkaan lopu TTIP: llä. CETA (kattava talous- ja kauppasopimus) ja SPA (strateginen puolustussopimus) ovat sopimuksia, kaupallisia ja poliittisia unionin ja Kanadan maiden keskuudessa. Tämä toimii siltana TTIP: n toteuttamiseksi. Kahden toimijan väliset neuvottelut ovat 26. syyskuuta 2014 päättyneet odottamaan sopimuksen ratifiointia Euroopan neuvostossa ja parlamentissa (toimivaltainen yhteisö) ja yhteisön valtioiden vastaavissa parlamenteissa (jos heidän perustuslainsa vaatii sitä).

Mutta mikä on TTIP?

Näyttää siltä, ​​että tämä sopimus on yleensä, Järjestä maailman suurimmat vapaakauppamarkkinat, jotka tuovat yhteen yli 800 miljoonaa kuluttajaa ja yli puolet maailman BKT: stä (54%) sallii myös Euroopan taloudet 120: ssa.000 m € ja amerikkalainen vuonna 95.000 M € (talouspolitiikan tutkimuksen keskuksen laatimien tietojen) [2]. Tällä taloudellisella ilmeellä Euroopan kansalainen ei epäröi panna täytäntöön, vaan ... miksi sitten niin paljon salaa?

TTIP ylittää huomattavasti "yksinkertaiset" vapaakauppasopimukset, koska se pyrkii kolmeen erittäin tärkeään selventämiseen. Ensimmäinen koostuisi viimeisimpien tullioikeuksien (tariffiesteiden) tukahduttamisesta, sinänsä erittäin alhainen [3]. Toisen välin tavoitteena on "harmonisoida" lyömättömiä esteitä (standardeja) mukana olevien maiden keskuudessa [4]. Lopuksi, se koostuu oikeudellisten mekanismien, nimeltään ISDS (sijoittajien valtioiden riidan ratkaisu) takaamisesta, jotta sijoittajat eivät löydä markkinoilla olevia sääntely- tai lainsäädäntöesineitä, jotka aikovat tulla, ja jos ne löytävät, kykenevät väistämään niitä. Toisin sanoen, TTIP (tai myös Ceta) Tavoitteena on priorisoida suurten yritysten etuja valtioiden suhteen, Selvällä suvereniteetin menettämisellä tämä merkitsee.[5]+[6]

Itse asiassa lukuisat amerikkalaiset aulat [7] ja eurooppalaiset [8] ovat aloittaneet neuvottelut, mutta virallisesti sitä kohtelevien hallitusten virkamiehet [9]. Neuvottelut päättyvät teoreettisesti ensi vuonna, mutta sitä edeltää pitkä ratifiointiprosessi Euroopan neuvostossa ja parlamentissa sekä maissa, joita niiden lainsäädäntö vaatii. Tämä prosessi ei ole helppo tehtävä tällä taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kriisin aikana Euroopassa (etenkin etelässä). Tästä tilanteesta TTIP: n mahdollisista seurauksista enemmän epävarmuutta päättelee instituutioiden puuttumattomuuden [10].

Mitä etuja tai haittoja TTIP pitää?

Euroopan tai amerikkalaisten yhteiskuntien edut tai haitat ovat kunkin tapauksen mukaan erilaisia, ja ideologisen prisman mukaan, josta katsot. Banquero CEPR -aulan laatiman raportin mukaan Euroopan komissiolle (joka myös toteaa, että se on taloudellinen ennuste ja kuten väistämättä väistämättä puuttuu varmuus), edut liittyvät talouskasvuun (0,5% EU: n BKT: n ja BKT: n kasvu 0,4%Yhdysvaltojen perusteella) etenkin tietyillä aloilla: etenkin autoala (40%: n kasvu), metallurginen sektori (+12%), jalostettu ruoka (+9%), kemikaalit (+9%) .. . Työllisyyden suhteen komissiosta vastaava tutkimus ennustaa työnsiirron sektoreiden välillä (suhteessa 7 työpaikkaa joka 1000 10 vuodessa) eikä oikeastaan ​​luoda saman. Tämä on tärkeää! Poliitikot ovat aina työllisyyden luomisen omaisuutta perustellakseen vapaakauppasopimusta (tai muita epäilyttävän legitiimiyden etuja), kun he eivät todellakaan noudata heidän edustamiensa laitosten virallisten tutkimusten tietoja.

Lisäksi haitat toteutuvat useilla tasoilla, joita ei mainita CEPR: n (liian talousanalyysin) tutkimuksessa: Sopimus vaarantaa sosiaalisen, taloudellisen, terveyden, kulttuurisen, ympäristön, poliittisen ja jopa geopoliittisen tason ... Esimerkki Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ehdottamat kahdeksan perusoikeutta hyväksyvät EU: n jäsenmaat. Toisaalta Yhdysvaltain hallitus ratifioidaan vain kaksi heistä. Vapaakauppasopimusten kokemus viittaa siihen, että normien "yhdenmukaistaminen" perustetaan vähimmäishallinnosta, mikä johtaisi Euroopan työntekijöiden perusoikeuksien menettämiseen, CEPR: n viipymättä mainitsemiin osasto Tosiasia, työllisyyden deregularisaation tarve.

Toinen esimerkki, jota ehdotamme sen sosiaalisen herkkyyden vuoksi, ovat uhkia ympäristölle. Vapaavaihtomarkkinat lisäävät tavaraliikennettä sekä energian menoja ja kanssasi pilaantumista. Toisaalta tiettyjen saastuttamistekniikoiden, kuten liuskekaasun (fracking), ilmainen pääsy ja käyttö, salli maatalouden teollisuuskemikaalien käytön (pidätkö kanaa kylpyä kloorilla ja lehmänlihalla hormoneilla? sic.) tai avaa ovet OMG: lle (vaikka Espanjassa siirtogeenisten käytäntö on syvästi juurtunut [11]) ...

Tämän asian loppuun saattamiseksi mainitsemme huolestuttavimman: demokratian menetys. Jatkuvasti poliitikot ja kansalaiset vahvistamme voimakkaasti, että elämme demokratiassa. Mutta demokratia ei ole tai lakkaa olemasta, mutta sillä on enemmän tai vähemmän tuottavan rakenteen ja järjestelmän toimivaltaisten toimijoiden interlocintion mukaan (missä yhteiskunta on demokratian laillinen toimittaja). Euroopan unionin ympärillä olevan Euroopan unionin avoimuuden puuttuminen, jonka Euroopan unionin tuomioistuin on tuominnut, on oire demokraattisen laadun menettämisestä, jonka sopimukset aiheuttavat. Talous on politiikkaa sulkeva ja ehdottomasti altistuu yhteiskunnalle markkinalakeihin.

"Neo) liberaalimarkkinat (NEO)

Alistuva Eurooppa suurten kansainvälisten Lissabonin perussopimusten mielipiteille). Suurten yritysten, jotka lisäävät kilpailua (hyperkompetenssia), vapauttaminen indusoi skenaarion, jossa pieniä tuottajia voidaan rangaista, jos he eivät pysty sopeutumaan näihin uusiin olosuhteisiin (sopeutuminen sähköiseen kauppaan olisi perustiedot) olisi perusta , aiheuttaa konflikteja kaikilla yhteiskunnan tasoilla. 

Monopolit, oligopolit ... on mahdollisuus lisätä toimintakykyään valtioita vastaan, Kenellä ei ole oikeudellisia välineitä (muista välimiesmenettelyvaltion yrityksen ISDS-mekanismit). Espanjassa asuvat rakenneuudistukset ovat perustana vapaan liikkeen perustamiselle. Jälkimmäinen, jos se toteutetaan, on uusi askel kohti taloudellista globalisaatiota, kun Yhdysvallat alkaa jostakin edustamisesta. Kaikki tämä Internet -jättiläisten vaikutuksen ansiosta: Google, Amazon, Facebook, Microsoft ... Tämä markkinoiden deregululisointi pahentaisi myös kriisin mahdollisuutta. Ensinnäkin, tuotanto -erikoistumisen tulos determinatdo -alueellisessa laajuudessa, jolla on taipumus lisääntyä tuottavaan monimuotoisuuteen, jonka vastustuskyky kapitalismin maallisiin taloudellisiin kriiseihin on tehokkaampi. Toiseksi, valtioiden välittäjinä sosiaalisten voimien ja työnantajajoukkojen välittäjinä puuttuu pätevyyttä välttääkseen tuotantojärjestelmän kaatumisen. Demokratian menetys talouden hallinnan hyväksi on lopullinen hinta.

Luokat:

[1] http: // ec.Eurooppa.EU/Trade/Policy/Focus/TTIP/Ind ..

[2] CEPR on eri yksityisten pankkien rahoittama organisaatio (aula).

[3] Maailman kauppajärjestön mukaan esteet Tarifárias Euroopassa vaihtelevat tuotteiden mukaan, mutta keskiarvo on 5,8 %. Tuotteet, jotka sisältävät korkeamman tason kuormituksen, ovat maataloustuotteita, joiden keskimäärin 13,24 %. Toisaalta teollisuustuotteille asetetut tullioikeudet ovat paljon pienemmät, 4,2 %.

[4] Fondation Res Publica -tutkimuksen mukaan 16. syyskuuta 2013 normien "yhdenmukaistaminen" tehdään "alla". Toisin sanoen kansalliset tai ylikansalliset normit, joiden rajoitukset ovat vähemmän "haitallisia" pääomavirtoille.

[5] melkein 9 sakko.000 € Yhdysvaltain hallitus on asettanut ranskalaiselle BNP Paribas -pankkiryhmälle väitetystä investoinnista Yhdysvaltojen (Kuuba, Iran ja Sudan) alaisia ​​investointeja (Kuuba, Iran ja Sudan) ennustaa, että Yhdysvaltain talouslaki hallitsee muita verrattuna muihin. Vaikuttaa siltä, ​​että kun transatlanttinen sopimus on panimossa, kun tulevien kansainvälisten tuomioistuinten puolustamien monikansallisten yritysten edut vallitsevat, Yhdysvaltain hallitus voi määrätä lain (ottaen huomioon dollarinsa dollarin) eurooppalaisille yrityksille.

. Syynä on Kiinan hallituksen uusi protektionistinen asema, etenkin omien korkean tech -tuotemerkkien suojeleminen kansalliselle kulutukselle. Lisäksi heidän rahalliset tavoitteensa pyrkivät kilpailemaan dollarin vähitellen (vaikka tämä on syrjäinen). Lisäksi USA haluaa tasapainottaa heidän viime vuosien kaupallista alijäämä. Tämä aiheuttaisi kolmansien valtioiden mukautuvan tarpeen transatlanttisen sopimuksen tuottaviin sääntöihin. Vaikka Euroopan edut puolestaan ​​vähenevät yksinkertaisiksi merkantilistiksi (ilman poliittista tavoitetta torjua amerikkalaista aluetta), EUA pyrkii ylläpitämään hegemoniaa hinnalla millä hyvänsä, mikä johtaa yritykseen syrjäyttää Kiinaa ja Venäjää. Prosessi ei ole helppoa, koska jälkimmäiset etsivät liittolaisia ​​torjumaan amerikkalaista hegemoniaa. Selkein esimerkki löytyy Brasilian BRICS -tapaamisesta samaan aikaan maailmancupin kanssa; samoin kuin Vladimir Putinin kiertue Latinalaisessa Amerikassa. Merkittävää, että sopimuksesi tehdä yhteinen sijoituspankki BRICS: n ja Kiinan ja Venäjän yhdistävän kaasuputken välillä.

[7] joista maatalousruokateollisuus, kulttuuriteollisuus tai vielä enemmän uusi tietokoneteknologiateollisuus olisi kiinnostuneimpia aloja. Yritysten Euroopan observatorion mukaan,

. Jälkimmäinen on voimakkaasti modernisoinut teollisuustekniikkaa ja sisältää enemmän lasta lainsäädäntöä työn alalla.

[9] 14. -18. Heinäkuuta Yhdysvaltojen ja Brysselin Euroopan unionin välinen kuudes neuvottelukierros on tehty Brysselissä. 29. -3. Lokakuuta välisenä aikana seitsemäs neuvottelukierros järjestetään Marylandissa (Yhdysvalloissa).

[10] Samoin neuvottelujen opasiteetti on helpottanut ”ultra liberaalin” Jean-Claude Junquerin valintaa, joka korvaa José Manuel Durao Barroson Euroopan komissiossa. Jälkimmäinen aloitti transatlanttiset neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa vuonna 2013.

[11] http: // www.Greenpeace.org/espanja/es/work-in/..